A Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum rövid bemutatkozása

A Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum (PÉF) (Mental Health Interest Forum) 1999-ben alakult, non-profit szervezet, amely közhasznú -szövetségi- formában működik.

A Fórum unikális szervezet, döntéshozó testülete a felhasználói többség elve alapján működik, tehát az elnökség 5 tagjából legalább 3 fő jelenlegi, vagy volt használója a pszichiátriának. Ilyen „user controlled” formában a világon csak néhány szervezet található.

Az elnökségben ezen kívül a szociális szakma és a hozzátartozói oldal is jelen van, továbbá állandó szakértőket is bevonunk a munkába, elsősorban: pszichiáter-igazságügyi elmeorvos szakértő, pszichiáter-addiktológus szakértő, pszichiáter-közösségi pszichiátriai szakértő, informatikai szakértő, pszichiátriai-és szenvedélybetegek, valamint fogyatékkal élők ellátásának szakértője, ellátottjogi képviselő szakértő, szociális szervező, szociális munkás, pszichiáter-gyermekpszichiátriai szakértő, pszichoedukációs szakértő, irodavezető, panaszkezelő, adminisztrátor, pszichiáter-járóbeteg ellátási szakértő, nyelvi szakértő-lektor, mentésügyi szakértő /oxiológia/, toxikológiai szakértő, önkéntesek, emberi jogi, érdekvédelmi szakértő, bírósági ügyek szakértője, pénzügyi szakértő, média szakértő, rendőrségi szakértő, stb.

Az elnökség maga is általában független önsegítő szervezeteket, nemeket és régiókat is képvisel.

A Szövetség tagsága érdekvédelemmel, rehabilitációval foglalkozó, illetve a pszichiátria területén reformszellemű irányultsággal tevékenykedő szakemberekből és felhasználókból áll.

A Szövetség a pszichiátria területén elsősorban az esélyegyenlőséggel, az érdekvédelemmel, az emberi jogok tényleges érvényesülésének kérdéseivel foglalkozik. Ebben a körben a PÉF nemcsak Magyarországon tevékenykedik. A Fórum a mentális zavarban szenvedők nemzetközileg elismert emberi jogainak teljeskörű érvényesítését az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Európai Szociális Charta, a Nemzetközi Egyezmény a Polgári és a Politikai Jogokról, a Nemzetközi Egyezmény a Gazdasági, Szociális és Kulturális jogokról, valamint a fogyatékosok esélyegyenlőséget biztosító ENSZ Egyezmény szellemében is segíti. A Fórum a mentális zavarban szenvedők jogainak teljeskörű elismertetésére annak figyelembevételével törekszik, hogy Magyarország hatályos jogszabályai és egészségügyi programjai összhangba kerüljenek a nemzetközi emberi jogi normákkal, a Fórum figyelemmel kíséri a nemzetközi fogyatékosügyi és kínzásellenes egyezményeket (CRPD, OPCAT, stb.).

A Szövetség tevékenysége során a konszenzus híve, munkájában számos hazai, illetve nemzetközi szervezettel -amelyek között civilek, döntéshozók és a mindenkori kormányzat is jelen van

A Szövetség 1999 től 2008-ig a Nemzeti Egészségügyi Tanács egyik résztvevő tagja volt.

Magyarországon a lakosság 25%-a érintett valamilyen szintű pszichés problémában, öngyilkosság és alkoholizmus terén a világon az első 5 hely egyikén helyezkedik el, a lakosság 1%-a szkizofrén, mértékadó adatok szerint hozzávetőlegesen hétszázezer pszichiátriai beteg van (nem feltétlenül, illetve csak részben ideértve az önálló addiktológiai eseteket).

Főbb tevékenységek: panaszkezelés, monitorozás, jogszabályok, rendeletek, törvények véleményezése, hazai és külföldi konferenciákon, workshop-okon való részvétel, kormányzati munkákban, tanácsokban, bizottságokban való részvétel, jogi képviselet, peres képviselet (precedens értékű vagy próbaperekben), vélemény nyilvánítás és szakértői munka, valamint oktatás és képzés.

A PÉF elnökségi üléseket tart, ahol megvitatja a korábbi feladatok teljesülését és a soron következő célokat.

2000-2001-ben a PÉF munkatársai meglátogatták Magyarország összes pszichiátriai betegotthonát és interjúkat készítettek az ott lakó betegekkel, segítőikkel és az intézményvezetőkkel. A betegotthonok felkeresése után tapasztalataikat az Emberi jogok a pszichiátriai betegek otthonaiban c. jelentésben tették közzé, 10 regionális PÉF központ alakult betegotthoni keretek között, melyek segítették a folyamatos kapcsolattartást a Budapesttől távol működő intézmények lakói között, rendszeres regionális találkozókon cserélhettek tapasztalatokat a lakóönkormányzatok vezetői.

A 2003-ban megjelent Az emberi jogok a gyermekpszichiátriában c. jelentés a kórházi gyermekpszichiátriai osztályok vizsgálatát összegezte.

2008-ban megjelent az Emberi jogok a speciális gyermekotthonokban c. jelentés a speciális gyermekotthonok monitorozásának összegzése.

2008-ban megjelent az Utánkövető vizsgálat az Ellátottak Emberi Jogai a pszichiátriai betegotthonokban c. vizsgálat, ami a hasonló című 2001-es tanulmány utánkövetése (csak nyomtatott formában érhető el).

2012-ben megjelent A magyarországi pszichiátriai gondozók és a közösségi pszichiátriai ellátók monitorozása 2011 c. elemzés, a közösségi ellátók és pszichiátriai gondozók monitorozásának összegzése.

A PÉF úgy tapasztalta, hogy az a munka, amelyet az emberi jogok területén végez, nem érte el végső céljait, a mentális-egészségügy messze nem garantálja a minimális jogok érvényesülését és a jelek szerint erre még hosszabb időt kell várni. Az EU csatlakozás önmagában e téren eddig nem sokat jelentett. A hazai jogszabályok még mindig nem felelnek meg minden tekintetben a nemzetközi szabványnak, van olyan alkotmánybírósági határozat, amelyet az alacsonyabb jogalkotói szinteken még mindig nem vettek figyelembe. Nincs általános törvényi tiltás a hálós ágyakra sem, holott már 1999-ben írásos garanciát adott a CPT-nek a magyar kormány azok azonnali kivonásáról, bár 10 év erőfeszítése után, mára már kormányrendelet tiltja azok használatát. Évtizedes küzdelem után sikerült a CRPD ENSZ Egyezmény szellemének megfelelően -legalább jogalkotói szinten- a pszichoszociális fogyatékosságot elismertetni. Ebben a körben azonban még igen sok a teendő.

Kiemelkedő az iformáció-szolgáltató és panaszkezelő munkánk, ami évi ezer esetet jelent.

A szociális kormányzattal jó az együttműködés, illetve a kitagolási folyamat is megkezdődött.

A pszichiátriai betegotthonok nagy részében a helyzet a középkort idézi. Az orvos-beteg kapcsolat többnyire minden ellátási formában felé-alárendeltségi kapcsolatot mutat. Az erős gyógyszergyári lobby sem az esélyegyenlőség elveit támogatja. A gyermekpszichiátria helyzete szomorú.

A PÉF tagjai:

Alapítvány a Pszichiátriai Betegek Emberi Jogaiért,

Egyensúlyunkért Alapítvány,

Radóné Andor Erika Alexandra,

Berényi Gábor,

Karácsony Lajosné,

dr. Pető Katalin,

Radó Iván,

Pszichotikus Betegségekben Szenvedők Sz. Sz. B. M. Érdekvédelmi Egyesülete.

Tiszteletbeli tagok:

Eric Rosenthal JD,

dr. Buda Béla,

dr. Szilágyi Júlia.

A PÉF főbb partnerei:

Alapítvány a Pszichiátriai Betegek Emberi Jogaiért,

CIBERSAM,

CPT European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,

Ébredések Alapítvány,

Egyenlő Bánásmód Hatóság,

Makshivim - An Interactive Online Project to Promote Recovery and Social Inclusion of Persons with Psychiatric Disabilities, Israel,

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala,

PatientView,

PILI Public Interest Law Initiative,

ROAMER,

Sidley Austin LLP,

Budapest, 2017. május

Radó Iván
elnök sk.