Jogsegély

A PÉF minden hozzá forduló rászoruló felhasználónak legalább egyszeri, szükség esetén többszöri (az adott ügy PÉF általi lezárásáig) ingyenes jogsegélyt biztosít. A PÉF az adatokat bizalmasan kezeli, azokról 3. félnek semmilyen információt nem ad. Az ügyintézési határidő 30 nap, mely különösen bonyolult esetekben egy alkalommal további 30 nappal meghosszabbítható.

Az adatkezelő a PÉF, képviselője Radó Iván elnök. Az adatkezelés célja: kizárólag a segítséget kérő érdekeinek védelme, és a segítség megadásához szükséges lényeges ismérvek rendelkezésre állása, az adatkezelés jogalapja a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról és a GDPR. Bármely adat, ideértve az esetleg szükséges és különleges adatokat, csak a panasz (például jogerős ítélet) elintézéséig, illetve a PÉF által történő lezárásáig marad kezelésben, utána a PÉF az adatokat megsemmisíti.

A jogsegély benyújtásával a fentieket a felhasználó megismerte, és magára nézve kötelezőnek fogadta el, valamint kifejezett hozzájárulását adja adatai kezeléséhez. Amennyiben ügyének intézéséhez releváns adatot nem ad meg, és ezzel a PÉF szolgáltatása lehetetlenné válik, az a jogsegélyt kérő felelőssége.

NYOMTATVÁNY

A jogsegélyt kérő neve:
Elérhetősége:
E-mail:

A jogi tanácsra vagy panaszra vonatkozó tények, adatok ismertetése, leírása:
(max.3.500 betű terjedelemben)


Még betűt írhat.

A PÉF-et az adott felvilágosításért - minthogy az csak informális jellegű - semmilyen felelősség nem terheli.

Az alábbi gomb megnyomásával igazolom, hogy a fentieket megértettem és elfogadom.