Aláírásgyűjtés

Szövetségünk aláírásgyűjtést kezdeményez (mely a MTI hírei között is megjelent) a "hadipszichiátriai" helyzet javításáért, a gondozók megmentéséért és más aktuális, el nem odázható gondok elkerülése érdekében. Az aláírásgyűjtéshez minden 14 éven felüli magyar állampolgár, vagy Magyarországon élő külföldi állampolgár csatlakozhat. Az aláírható íveket több helyen lehet megtalálni. Amennyiben szándékát jelzi, megjelöljük az elérhető legközelebbi lehetőséget.

A Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum összefogásra szólítja fel Magyarország állampolgárait a lélekgyógyászat megmentése érdekében

Magyarországon a lélekgyógyászat megbetegítése történt az elmúlt évtizedben. Ma előfordul, hogy több tízezer embert egy szakorvos lát el, hogy a kórházakban nincs megfelelő személyzet. A pszichiátriai gondozók több helyen megszűntek, vagy "beolvadtak" a kórházi járóbeteg-ellátásba. Mindez ellentétes a Lelki Egészség Országos Programja (LEGOP) prioritásaival és szakmai irányelveivel.

A járóbeteg-ellátás finanszírozása nem teszi lehetővé az ágyszám-leépítéseket követően szükségessé váló bővülést, sőt, a krónikus betegek minimális színvonalú ellátását sem. Ma "hadipszichiátria" folyik, ahol a betegek tömegei csak a legszükségesebb, legégetőbb tünetek és problémák elhárításában kapnak, ha kapnak segítséget, és a korszerű és eredményes ellátás alig-alig, esetleg csak magánellátás keretében érhető el. A közösségi alapú rehabilitációs lehetőségek is kevés számú beteget érnek el, pedig költséghatékonyabb megoldást jelentenek, mint az általában jellemző végállomás: a szegregációt és stigmát egyaránt fokozó szociális otthon.

A korszerű lelki gyógyítás pszichoterápiás segítséget is jelent. Azoknak a betegeknek, akik szakellátáshoz jutnak, ma mégis legtöbbször öt perc alatt felállított diagnózisokra alapozott gyógyszeres terápiákkal kell beérniük, noha a mentális zavarok a betegségterhek szempontjából vezető helyen szerepelnek a WHO adatai szerint. Magyarország még mindig az öngyilkosság rendkívül magas számával tűnik ki. A lelki egészség súlyos problémái közvetlen összefüggésben vannak a rossz népegészségügyi mutatókkal, a dohányzás és alkoholfogyasztás gyakoriságával. Magyarország mégis elmulasztotta a lelki egészség feladatait felvállalni a népegészségügyi programjában, és jó ideje a meglévő ellátás rombolásában jeleskedik, noha rendelkezésre állnak azok a szakmai műhelyek és tradíciók, amelyek megalapozhatnák a népegészségügy javulását. A LEGOP megvalósulása nem halad előre.

Mi, magyar állampolgárok tiltakozunk mindez ellen! Azt kívánjuk, hogy az ország minden pontján 1-2 órán belül elérhető legyen a járóbeteg-szakellátás. Azt szeretnénk, hogy a betegek minőségi ellátását biztosítsák az OEP által finanszírozott járóbeteg-rendelések és gondozók, hogy legyen finanszírozott idő a beteg problémáinak részletes feltérképezésére és a gyógyszerek mellett pszichoterápiás segítésére, hiszen ezek hozzátartoznak a korszerű mentális gyógyításhoz. Azt igényeljük, hogy fennmaradjon a pszichiátriai- és szenvedélybeteg-gondozás országos hálózata. Nem maradhat ki a gyermek és ifjúságpszichiátriai fejlesztés sem. Összesen 8 fekvőbeteg osztály van, egy részük indokolatlanul önállótlanul működhet, de rehabilitációról ágyhiány miatt szinte szó sem eshet. Legfőbb érték a gyermek?!

Azt akarjuk, hogy bővüljön, és közösségi elvekre épüljön a gyermekek és fiatalok ellátása! Szükségesnek látjuk ugyanakkor a paternalisztikus kontrollra és függőségre épülő, az egészségügyi és szociális ellátásban sok helyütt totalitárius intézményi kultúrát megvalósító ellátórendszer szervezeti kultúrájának humanisztikus és felépülés-alapú fejlesztését, a betegek szükségleteinek megjelenítését, a minőségellenőrzés, a civil kontroll és a demokratikus szakmai közélet kialakulását, a szakdolgozók, hozzátartozók, betegek és laikusok bevonását.

Ma Magyarországon (magas színvonalon) képzett szakemberek menekülnek a szakmából és az országból. Ez a folyamat most még megállítható lenne, ha a szakemberek igazi érdekvédelmet, emberhez méltó bért kapnának és nem "frontharcosként" kellene tevékenykedniük.

Egy nemzet lelkiállapota mindenre visszahat. A Gallup felmérése szerint mintegy százhatvan viszgált ország közül Magyarország a 2. legborúlátóbb nemzet Zimbabwe mögött.

Felszólítjuk Magyarország Kormányát, hogy azonnali hatállyal tegyen érdemi tárcaközi lépéseket a mentális egészség és a lélekgyógyászat érdekében, teremtse meg a lelki egészség kormányszintű képviseletét, állítsa meg az ellátás rombolását és számolja fel a hadiállapotokat e területen! A Kormány tegyen lépéseket egyúttal az ENSZ Fogyatékosügyi Konvenciója és a Magyar Esélyegyenlőségi Törvény összhangba hozása területén. A pszichiátriai betegek emberi jogait és érdekvédelmét végző, a reformpszichiáterekkel együttműködő Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum semmilyen normatív támogatásban sem részesül.

Teremtsen olyan helyzetet, amelyben a pszichiátriai betegségek stigmatizálása csökkenthető és amely az európai irányelveknek megfelelően segíti a betegek integrációját. A pszichiátriai betegségek egy része megelőzhető. Szükséges a háziorvosok érzékenyítése, az iskolapszichológusi rendszer kiépítése a fiatalok stresszkezelő képességének javítása érdekében.

Budapest, 2009.

Név:                   Aláírás:                   SZIG szám: